Som Gestió

És una cooperativa que ofereix assessorament en gestió econòmica, laboral, comptable, fiscal i burocràtica a empreses de l’economia social i empreses locals del Prat de Llobregat. També acompanya a empreses que s’endinsen en el terreny del cooperativisme. El projecte de Som Gestió té el seu origen en l’Associació GATS. Va néixer per donar servei de gestoria a associacions i empreses de l’Economia social dins del cercle cooperatiu del Prat. Arran de l’alt cost que les gestories a l’ús, es va creure necessari reduir aquests costos i oferir aquests serveis a altres associacions amb la mateixa problemàtica.

A partir del creixement de les mateixes entitats creiem necessari que les persones que estaven treballant en aquest projecte, s’empoderin per crear un nou projecte d’assessoria laboral comptable i fiscal. D’aquesta manera va néixer Som Gestió.

DADES DE CONTACTE

Website: www.llobregat47.org

Correo: info@somgestio.coop

Impulsa:

Promou i finança:

Col · labora:

© 2023 Tots els drets reservats Comunalitat Benviure el Prat.