Consumir sense consumir-nos

Fiare Banca ètica

Consumir sense consumir-nos és un cicle de trobades per conversar i reflexionar sobre les nostres formes de consum, la seva sostenibilitat i la coherència amb la idea del món que ens agradaria tenir. 

Ens trobem que moltes de les entitats i empreses d’ESS del Prat treballen amb la banca convencional, cosa que genera moltes incoherències i tensions, existint la necessitat de trobar alternatives al model bancari tradicional que ens permetin treballar en coherència amb els valors de l’ESS.

En aquesta acció convidem a persones i organitzacions que creuen que una altra banca és possible, a reunir-nos per a compartir informació sobre el model de @fiarebancaetica.

Un espai per a conèixer al detall les possibilitats que aquesta entitat ofereix i resoldre dubtes sobre els seus serveis. 

 

Perquè una altra banca és possible!

#fiarebancaetica #bancaetica #economiasocialysolidaria #catalunya

Fiare és un banc cooperatiu de referència a Europa en l’àmbit de les finances ètiques amb el propòsit de recuperar el valor social dels diners amb la finalitat de canalitzar l’estalvi de persones i organitzacions per al finançament d’empreses i entitats amb projectes vinculats a la inserció social i laboral de persones, l’agroecologia, l’eficiència energètica, l’educació i la cultura i el comerç just, entre altres.

El seu objectiu és ser el banc de referència per a totes aquestes entitats i per això ofereix serveis i productes financers per a totes les entitats, empreses i particulars, així com comptes corrents, serveis vinculats a ells com a pagaments d’impostos i nòmines, targetes, transferències de tota mena, gir de rebuts, etc.

© 2023 Tots els drets reservats Comunalitat Benviure el Prat.