Comunitat Meditació Benviure

La Comunitat de Meditació Benviure consisteix en un espai de serenitat on els assistents poden aprendre la pràctica del Mindfulness. L’objectiu és promoure la consciència física i emocional que permet observar-nos i regular-nos emocionalment, per així respondre constructivament els reptes diaris en l’àmbit personal, familiar, laboral i social. 

Però, què és Mindfulness?

Mindfulness o Atenció plena és centrar-se en el moment present per analitzar les nostres sensacions, pensaments i emocions creant un espai de serenor, allunyat de la impulsivitat, que permet respondre als reptes diaris de forma constructiva. La  pràctica  de  l’atenció  plena  ens  permet  experimentar  l’atenció,  la  paciència,  la  confiança  i l’acceptació,  ens  ajuda  a  desconnectar  el  pilot  automàtic, a  trobar  la  tecla  “off”  de  l’agitació  i  l’ “on” de la calma. 

En el grup es promou l’aprenentatge emocional, aportant coneixements sobre el  funcionament  de  la  ment,  l’estrès i on es donen eines  de  comunicació que permeten  noves  respostes  enfront de  les  exigències  diàries.  En la sessió s’adquireixen coneixements i tècniques necessàries per incorporar en la pràctica diària i continuar gaudint dels seus beneficis, generant un nou funcionament mental de connexió amb la realitat. 

Aprenem  a  aturar-nos  i  observar  la  nostra  experiència  per  gaudir  de  l’oportunitat  de  dirigir les  nostres  accions i escollir allò que ens fa progressar. Dos dels objectius principals que en la Comunalitat Benviure ens hem proposat son que l’espai es faci comú perquè arribi a gestionar-se des de l’autoorganització i donar respostes a necessitats col·lectives per així poder contribuir al desenvolupament local, tot donant l’impuls i l’enfortiment que els béns comuns necessiten i poder encabir iniciatives basades en la cooperació i el suport mutu. 

Per informar-vos i poder-se inscriure cal que envieu un correo a: hola@comunalitatbenviure.org 

Instagram: @comunalitat.benviure_elprat

© 2023 Tots els drets reservats Comunalitat Benviure el Prat.