La Claqueta social

La Claqueta Social és una associació sense ànim de lucre establerta al Prat de Llobregat nascuda l’any 2020, com una productora audiovisual amb la finalitat de desenvolupar projectes amb impacte social d’economia social, solidària i cooperativa en diferents territoris.

Apostem per la cultura com a eina de transformació social i acompanyem projectes d’ESS en la creació de la seva imatge. Generem projectes amb diferents col·lectius en risc d’exclusió amb la idea d’impulsar la cooperació entre ells a través de la creació de peces audiovisuals.

Mitjançant el gènere documental volem aconseguir plasmar la realitat del dia a dia buscant en les persones una mirada crítica sobre els temes que treballem. Apostem per crear una xarxa audiovisual conscienciada amb valors com la inclusió, l’accessibilitat, l’equitat i el feminisme.

DADES DE CONTACTE

Mail: laclaquetasocial@gmail.com

Instagram: @laclaquetasocial

Impulsa:

Promou i finança:

Col · labora:

© 2023 Tots els drets reservats Comunalitat Benviure el Prat.